Financial Consulting Services Shpk është themeluar në vitin 2021 nga Dott. Roberto Faragalli i cili ka një përvojë tridhjetëvjeçare në fushën e konsulencës administrative, kontabel dhe fiskale. Shoqeria u themelua me qellimin për të mbështetur kompanitë shqiptare dhe italiane që synojnë të fillojnë një biznes në tregjet e tyre përkatëse.

Shoqëria me shërbimet e saj  mbeshtet klientin ne permbushjen e nevojave për ngritjen e shoqërisë në territorin e huaj shqiptar ose italian, duke krijuar një marrëdhënie me organet publike dhe private përgjegjëse dhe duke mbështetur klientin në kërkimin e partnerëve tregtarë të kualifikuar që plotësojnë nevojat e veprimtarive të veta.

Shoqeria përdor teknologji të avancuar dhe një staf të kualifikuar që i lejon asaj të mbajë një nivel të lartë kompetence dhe vëmendje ndaj nevojave të veçanta të çdo klienti individual.